Exponát měsíce listopadu 2019

POMNÍK V. I. LENINA V DĚČÍNĚ

Tak jako v jiných městech se i město Děčín mohlo v době komunismu chlubit monumentální sochou zakladatele vládnoucí ideologie Vladimíra Iljiče Lenina (1870 – 1924).

Iniciativa postavit v Děčíně jeho sochu vznikla v roce 1971 v období 50. výročí založení Komunistické strany Československa. Realizátorem sochy byl jmenován profesor Jan Kavan (1905 – 1986), tehdejší rektor Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze. Po schválení ideového záměru byl výsledný model odlit do bronzu Josefem Bursíkem a slavnostně instalován za účasti více než osmi tisíc diváků včetně politické reprezentace dne 22. dubna 1974 v parku za tehdejší budovou Okresního národního výboru v Děčíně.

Celkové náklady na vybudování sochy činily přes 930 tisíc Kčs. Prostor před sochou se následně stal místem politických akcí včetně slibů pionýrů a oslav významných výročí.

Sametová revoluce v roce 1989 přinesla nejen konec vládnoucí ideologii komunismu, ale i zánik jejich symbolů včetně soch. Leninův pomník byl 17. května 1990 ze svého místa odstraněn a převezen do děčínského muzea, kde je pro budoucnost uchován jako exponát a symbol doby nerespektující demokratické zásady společnosti.

Bližší informace v muzejním sborníku Děčínské vlastivědné zprávy, ročník XXIX, číslo 1/2019, které jsou k zakoupení v pokladně muzea.