Přehrady jako odkaz kulturního dědictví

místo

Oblastní muzeum v Děčíně

trvá do

Výstava "Přehrady jako odkaz kulturního dědictví v ochraně před povodněmi." vznikla ve spolupráci ČVUT a Národního technického muzea. Autoři Martin Horký, Petra Nešvarová Chvojková a Pavel Fašumpaur se pokusili ukázat vodní stavby jako zajímavé technické památky, které zásadně a pozitivně ovlivňují hospodaření s vodou.

Součástí výstavy je také prezentační model prof. Pollerta.

Výstava je doplněna i o interaktivní výtvarnou dílnu pro děti. V době od 17. 7. do 24. 8. vždy od úterý do pátku od 10.30 hodin mají děti možnost vyrobit si vlastní lodičku pomocí tavné řezačky z polystyrenu a zároveň si postavit svoji hráz a zkusit si tak vyrobenou lodičku pustit přes funkční model přehrady a zjistit si, jakou funkci mají vodní stavby a pohyb lodí uvnitř těchto vodních děl.

Model s laskavým svolením zapůjčilo děčínskému muzeu ČVUT.