Přehrady jako odkaz kulturního dědictví

místo

hlavní budova

trvá do

Výstava "Přehrady jako odkaz kulturního dědictví v ochraně před povodněmi." vznikla ve spolupráci ČVUT a Národního technického muzea. Autoři Martin Horký, Petra Nešvarová Chvojková a Pavel Fašumpaur se pokusili ukázat vodní stavby jako zajímavé technické památky, které zásadně a pozitivně ovlivňují hospodaření s vodou.

Součástí výstavy je prezentační model prof. Pollerta.