Fotografický ateliér H. Eckert

místo

Oblastní muzeum v Děčíně

trvá do

Profilová výstava jednoho z nejslavnějších českých fotoateliérů 19. století. Výstavu Mgr. Mirky Přikrylové z Archivu hl. m. Prahy jsme upravili pro děčínské muzeum. K vidění budou nádherné staré fotografie ze skleněných desek ukazující tvorbu ateliéru, výběr severočeských motivů a speciální soubor fotografií zachycující dění kolem řeky na Vltavě v Praze.

Jindřich Eckert (22.4.1833 – 28.2.1905) patřil k významným českým průkopníkům fotografie. Byl považován za jednoho z nejvýznamnějších českých fotografů 19. století. Díky svému studiu pražské polytechniky získal v roce 1863 povolení provozovat fotografickou činnost. Otevřel tedy vlastní rodinný fotoateliér. Celý svůj život dokumentoval nejdůležitější události v Čechách, byl najímán k fotografování staveb a fotil zajímavosti v krajině, které prodával ve formě alb. Velká část jeho pozůstalosti zůstala zachována v Archivu hl. m. Prahy.

Výstava, kterou uspořádal Archiv hlavního města Prahy, je ukázkou jeho velmi rozsáhlé tvorby. Kurátorka výstavy Mgr. Mirka Přikrylová zpracovala téměř 3500 skleněných negativů, které v pozůstalosti zůstaly zachovány v Archivu hlavního města Prahy.

Zdigitalizování skleněných negativů dalo vzniknout výstavě, kde si na cca 30 panelech můžete tyto fotografie prohlédnout a obdivovat jejich na tehdejší dobu vysokou kvalitu. Panely s fotografiemi jsou rozčleněny do čtyř témat. Návštěvník si tak může udělat představu o zaměření fotografického ateliéru H. Eckert, které bylo velmi obsáhlé.

Součástí výstavy je projekce digitální reprodukce fotografií zaměřených především na náš kraj, doplněná hudbou ze začátku 19. století. K vidění jsou ukázky fotoaparátů zhotovených kolem roku 1900 a replika původního skleněného negativu. Raritou je fotoaparát – zvětšovák.

Ve výstavě si můžete prohlédnout velmi obsáhlý katalog k výstavě, který vydal Archiv hlavního města Prahy.

 

Zde si můžete prohlédnout video z výstavy a poslechnout si rozhovor s kurátorkou Mgr. Mirkou Přikrylovou:

https://www.youtube.com/watch?v=BAG1bR6vpLg&list=PLcx9DzZDxC3SFnEk1aQ44OsSD6hYiUjpA