150 let dráhy z Prahy do Drážďan 1851 - 2001

Autor

kolektiv autorů

Vydal

NADATUR

Místo vydání

Praha

Rok

2001

Počet stran

120

Jazyk

česky

Historie železniční trati v dokumentech a dobových fotografiích. Vázaná reprezentativní publikace. Na zpracování knihy se podíleli výhradně profesionální historici a znalci železniční techniky, kteří v populárně pojatém textu shrnuli již známá fakta z historie trati roztroušená v mnoha publikacích a doplnili je o množství dosud nepublikovaných informací z archivních pramenů a dobového tisku.
Po úvodu (Karel Zeithammer), který čtenáře uvádí do problematiky rozvoje dopravní sítě v 1. polovině 19. století, následuje kapitola popisující stavbu dráhy údolím Vltavy (Ludvík Loos). Pro zájemce o regionální historii je obzvlášť zajímavá kapitola popisující stavbu trati údolím Labe (Jan Němec), která přináší zajímavý pohled na peripetie při vytyčování a budování trati od Lovosic přes Ústí n. L. a Podmokly až k saské hranici. Dozvídáme se zde o aktivitách děčínských Thunů při vytyčování trasy, o problémech při výkupech pozemků a budov, které stály dráze v cestě, o lidech, kteří trať stavělI, o jejím slavnostním otevření 6.4. 1851. Druhá polovina knihy je zajímavá především pro zájemce o historii techniky. Následující oddíl popisuje architekturu nádražních budov (Mojmír Krejčiřík) na českém úseku trati. Kapitola zabývající se provozem na pražskodrážďanské trati (K. Zeithammer) přináší především fotografie a popisy jednotlivých typů lokomotiv, které zde jezdily od zahájení provozu až do elektrizace. Navazuje kapitola o vozovém parku (Ivo Mahel) a knihu uzavírá oddíl postihující časové období „od elektrizace do budoucnosti“ (Karel Sellner).

ISBN

80-727-0009-X

Cena

325Kč

Dostupnost

Skladem