Exponát měsíce listopadu

Exponátem měsíce listopadu se stal unikátní astronomický chronometr Louise Deichmanna, který kombinuje funkci hodin s funkcemi telluria (demonstrace oběžných drah Země a Měsíce).
Vyroben byl v 2. polovině 19. století. Nyní je zrestaurován.

Detaily před a po restaurování si můžete prohlédnout zde: http://www.muzeumdc.cz/aktuality/2018/astronomicky-chronometr-louise-de…

K vidění bude v děčínském muzeu po v průběhu měsíce listopadu.