Muzejní expozice na děčínském zámku

LETNÍ SEZONA KONČÍ

M
uzejní expozice na děčínském zámku bude od pondělí 30. 10.  2017

 UZAVŘENA.

Těšíme se na všechny návštěvníky v nové sezóně!


Informace o muzejních expozicích na zámku se dočtete na této stránce.

Vstupenky zakoupíte přímo u průvodců v prostorách muzejních expozic na zámku.

Otevírací doba:
duben - říjen od úterý do neděle vždy od 9.00 do 12.00 a od 13.00 do 17.00 hodin.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Historie vzniku muzejní expozice na děčínském zámku

V roce 1991, po odchodu sovětských okupačních vojsk z děčínského zámku, připadl objekt do vlastnictví města Děčína, které zahájilo jeho rozsáhlou rekonstrukci.  Část jihovýchodního křídla s bývalou zámeckou zbrojnicí byla v roce 1998 upravena pro muzejní účely.
 
První expozicí v zámeckých prostorech v letech 1998 – 2002 byla výstava  historických loutek  ze soukromých sbírek Milana Knížáka a jeho manželky.  Po roce 2002 byla otevřena Zámecká zbrojnice s ukázkami zbraní od pravěku po 2. světovou válku včetně několika exemplářů z původní thunské sbírky. V zámecké zbrojnici mohou návštěvníci kromě unikátních sbírkových předmětů obdivovat i původní výmalbu zdobící stěny místnosti. Autorem maleb je pražský umělec Jan Hoffmann, který se podílel na výmalbě i dalších zámeckých prostor,  mimo jiné ložnice, dámského pokoje, kabinetu  a odpočinkového pokoje komtesy.  S jeho dílem se můžeme setkat už jen pouze v Praze. Chloubou zbrojnice je i zrestaurovaný dřevěný záklopový strop, který byl původně s největší pravděpodobností  rovněž malovaný.
 
V dalších muzejních prostorách na děčínském zámku je k vidění expozice s názvem Umění baroka a Veduty Děčína pocházející  z muzejních sbírek.  Expozici  tvoří ukázky především obrazů typických pro období baroka. Výstavní prostory doplňuje několik originálních barokních plastik a nechybějí ani ukázky  nábytku.
 
V přízemí se nachází expozice Děčínský zámek v proměnách staletí, dokumentující bohatou historii zámku včetně jeho majitelů (pánů z Bünau, Thun-Hohensteinů) až po odchod sovětských vojsk.  

 

 
 

Novinky

VÝZVA - rok 1968

Výzva...čtěte....sdílejte...

Značky krejčovských dílen a oblečení

Pozůstalost věnovali muzeu

Oblastní muzeum v Děčíně

Příspěvková organizace

Čs. mládeže 1/31, 40502 Děčín, Czech Republic

tel.: 412 532 560, e-mail: info@muzeumdc.cz

Copyright © 2005-2012 Všechna práva vyhrazena.