Nové přírůstky do muzejních sbírek

Muzeum v poslední době nakoupilo do sbírek nové předměty. Jde o celou řadu naprostých unikátů: tři vojenská schémata bitvy u Lovosice 1756 z 18. století, nejstarší mapu Labe z roku 1641 vydanou v Amsterdamu, první česky psanou historii plavby vydanou k příležitosti průmyslové výstavy v Praze v roce 1891, soubor dokumentů agenta organizujícího vystěhovalectví do Ameriky, Kanady a Austrálie z roku 1892, propagační brožuru pro české klienty rakouského Lloydu pro plavby na Středozemním moři z roku 1913, reklamní karty na mýdlo s motivy námořní plavby, obraz Střekova z doby těsně před stavbou zdymadla v roce 1932, reklamní stolní hru děčínské firmy na mýdlo z 30. let 20 století, obraz Děčína Felixe Bibuse ze 40. let atp.

Na fotografiích si je můžete prohlédnout.