Exponát měsíce květen 2019 - afričtí ptáci

Tučňák brýlový (Spheniscus demersus) EN

Jedná se o jediný druh tučňáka hnízdícího v Africe. Vzhledem a chováním je podobný svým blízkým příbuzným žijícím v tropické oblasti (např. tučňák Humboldtův). Až 70 cm vysocí ptáci, s hmotností kolem 4 kg, jsou výbornými plavci, kteří se živí převážně rybami. Za těmi se dovedou potopit až do hloubky 100 m, většinou však loví blíže k hladině. Tučňáci hnízdí v rozsáhlých koloniích, buď v podzemních norách, nebo na zemi. Ohrožení pro tučňáky znamenají především zvířata žijící ve společnosti člověka, jako jsou psi, kočky nebo krysy. V moři jsou častou potravou lachtanů a dalších mořských predátorů. Intenzivní rybolov, znečištění pobřežních vod a nelegální sběr vajec jsou dalšími rizikovými faktory.

Laskoptev bronzová (Lamprotornis chalcurus) LC

Příbuzní našich špačků z čeledi špačkovitých.  Stejně jako špačci patří mezi všežravé, společenské ptáky žijící především ve střední Africe. Některé druhy jsou částečně tažné, hnízdí ve vlastních  dutinách stromů nebo dutinách opuštěných jinými zvířaty. Laskoptve je možné spatřit při hledání potravy, především cizopasníků, na hřbetech velkých afrických zvířat.

Strdimil senegalský (Nectarinia senegalensis) LC

Podobně, jako v Novém světě kolibříci, živí se strdimilové převážně šťávou květů a hrají tak důležitou roli při opylování. Strdimil senegalský je drobný pták, který žije v párech, případně malých skupinách, v místech s dostatkem potravy. Vysoce vyvinutý pohlavní dimorfismus dokumentuje samec se šarlatovou hrudí. Hojné rozšíření na jih od subsaharské Afriky činí jeho populaci méně ohroženou.

Rozšíření strdimila senegalského.

Mapy zachycují rozšíření podle IUCN. Upraveno podle: https://www.iucnredlist.org/

Rozšíření laskoptve bronzové.

Mapy zachycují rozšíření podle IUCN. Upraveno podle: https://www.iucnredlist.org/

Rozšíření tučňáka brýlového.

Mapy zachycují rozšíření podle IUCN. Upraveno podle: https://www.iucnredlist.org/

Filatelie:

Vzhledem k tomu, že ptáci patří díky své kráse k častým motivům na známkách, rozhodli jsme se i my ukázat vystavené druhy pohledem filatelisty. Známky pocházejí ze sbírky autora exponátu měsíce.

Krásu strdimilů zachytila na svých známkách Rwanda. Série 10 známek, každá s nákladem 41,250 kusů zachycuje africké strdimily. Hodnota známek se pohybuje
od 20 centimů do 70 franků.

Pro tučňáka brýlového jsme zvolili FDC (obálka prvního dne vydání) vydané v Namibii v roce 1997. Známky byly vydány ve spolupráci se Světovým fondem
na ochranu přírody – WWF. Čtyři znám měly následující hodnoty: Standardní dopis - 1 - 1,10 a 1,50 namibijského dolaru.