Exponát měsíce března

PRYSKY - skleněné lahvičky, tzv. prysky, se staly od poloviny 18. století nejcharakterističtějším zbožím v celé střední Evropě. Jedná se o čtyř a víceboké lahvičky malované emailovými barvami, opatřené většinou cínovým uzávěrem. Jsou zdobeny typickým lidovým a rostlinným ornamentem, který připomíná venkovské výšivky a tisky.

Původní užívání prysek mělo úplně jiné určení, než známe z konce 18. století. Pro slovanské národy byly jedním ze symbolů jara. Jednou v roce o Velikonocích se lahvičky plnily čirou vodou a lidé se vzájemně postřikovali – popryskovali, odtud vznikl pravděpodobně výraz PRYSKY.

Prysky byly velmi rozšířeným produktem sklářských hutí i v severních Čechách. Přestože to bylo pouťové zboží, mají tyto prysky značný význam kulturněhistorický, zejména pak ty, na nichž jsou scénky z denního života a figurky v dobových krojích.