Depozitáře s novým úložným systémem

Oblastní muzeum v Děčíně získalo v roce 2018 finanční prostředky na nákup úložných systémů do depozitáře přírodovědy v rámci rozdělení kladného hospodářského výsledku hospodaření Ústeckého kraje a na nové vybavení depozitáře textilu z programu Integrovaného systému ochrany movitého kulturního dědictví MKČr.


Na fotografiích tak můžete vidět zcela nově vybavené prostory, do kterých se jinak není možné podívat.