Výzva - rok 1968

Při příležitosti 50. výročí okupace Československa v roce 1968 připravuje Oblastní muzeum v Děčíně výstavu zaměřenou na srpnové události v našem regionu.

Obracíme se na pamětníky, kteří mají ve svém archivu dokumenty z této doby, především fotografické, se žádostí o jejich zapůjčení či zdokumentování pro účely této výstavy.

Přivítáme i osobní svědectví či autentické vzpomínky na událostí té doby. Výstava by měla být otevřena k výročí okupace, 21. srpna 2018.

V případě Vaší ochoty, kontaktujte prosím kurátora výstavy Mgr. Milana Rosenkrance (rosenkranc@muzeumdc.cz, tel. 602 321 683).