Nové přírůstky do muzejních sbírek

Zajímavé předměty do sbírek zakoupilo Oblastní muzeum v Děčíně ve středu 27. 11. na základě schválení Sboru pro sbírkotvornou činnost. Poděkování patří všem, kteří nabídli historické předměty k prodeji.

Ve fotogalerii si můžete jednotlivé předměty prohlédnout i s podrobnějším popisem.