Muzejní noc 2018

Prohlédněte si několik fotografií z letošní muzejní noci ze dne 8. června, která se nesla v duchu připomenutí si konce první světové války s ukázkami ošetřování raněných v té době a dalších jiných zábavných aktivit pro děti i dospělé.