Labsko-vltavská plavba XXIV.

V muzejní recepci zakoupíte nový Sborník k historii lodní dopravy - Labsko-vltavská plavba XXIV., který vydává Spolek přátel plavby ve spolupráci s Oblastním muzeem v Děčíně.

Nejnovější vydání je věnováno především období parních strojů na Labi, Odře a na navazujících vodních cestách Marky. Autorem nosného textu je Pavel Balcar.
Práci a životu lodních posádek se věnuje článek Pavla Křesťana s názvem Na vlečných člunech a motorových nákladních lodích ČSPL/ČSPLO.

Ve sborníku toho naleznete podstatně více.
Cena nového Sborníku je 120 Kč.