Astronomický chronometr Louise Deichmanna

Unikátní Astronomický chronometr Louise Deichmanna kombinuje funkci hodin s funkcemi telluria (demonstrace oběžných drah Země a Měsíce). Vyroben byl v 2. polovině 19. století, stav před a po restaurování.


Louis Deichmann byl německý kartograf, vynálezce a výrobce různých astronomických zařízení.


Deichmann působil ve 2. polovině 19. století v Kasselu v Německu a řídil zde "Geographisches Institut und Lehrmittel-Ausstattung".


Restaurovaný originál budete moci obdivovat v listopadu jako exponát měsíce.